Meituan

Meituan logo
Full size: 512 x 143
Meituan logo
Full size: 512 x 512
Meituan logo, transparent, .png

transpatent logo, .png
Full size: 6316 x 1763
Advertisment:

Meituan (美团) logo, transparent, .png

transparent, .png
Full size: 7000 x 2533
Meituan vector logo, .svg
Vector logo, .svg

Advertisment: