Zomato

Zomato logo
Full size: 512 x 512
Zomato logo, icon, transparent, .png

transpatent logo, .png
Full size: 5800 x 5800
Advertisment:

Zomato logo, wordmark, transparent, .png

transpatent logo, .png
Full size: 5800 x 1998
Zomato vector logo, .svg
Vector logo, .svg

Advertisment: